Privacy Policy

Όροι χρήσεις  – Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

1. Ο διαδικτυακός τόπος www.globalikeme.com χρησιμοποιεί προηγμένα διαδικτυακά συστήματα και εφαρμογές λογισμικού ανοικτού και κλειστού κώδικα για να προσφέρει σε όλους (εφεξής, χρήστης/επισκέπτης) υπηρεσίες ενημέρωσης και συμμετοχής υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Η χρήση/επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφομένων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση, και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και η αρχειοθέτηση αυτού συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Σε μελλοντική τροποποίηση των όρων χρήσης ο χρήστης ανεπιφύλακτα αποδέχεται τους νέους όρους εκ νέου.

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.globalikeme.com και του επισκέπτη των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης. Εκτός εάν άλλως ορίζεται, στον παρόντα διαδικτυακό τόπο οι όροι χρήσης τίθενται άμεσα εν ισχύ στο σύνολό τους. Το www.globalikeme.com διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού του τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης αυτού, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πάντα εντός του υπάρχοντος ή ενδεχομένως νέου νομικού πλαισίου.

2. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου www.globalikeme.com πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης αυτού του διαδικτυακού τόπου υποχρεούται να τον χρησιμοποιεί σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους χρήσης. Ο επισκέπτης του www.globalikeme.com πρέπει να μην προβαίνει σε πράξεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία του και του διαδικτυακού τόπου www.globalikeme.com.

3. Το www.globalikeme.com  καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο  να είναι κατά το δυνατόν ακριβή, αληθή και επίκαιρα. Επίσης παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, δεδομένα, συνδέσμους κλπ) του «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ». Σε καμία περίπτωση το www.globalikeme.com δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσης ούτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική) του επισκέπτη αυτού του διαδικτυακού τόπου.

4. Ο παρών διαδικτυακός τόπος περιέχει συνδέσμους σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι – φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο – φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου του δικτυακού τόπου www.globalikeme.com αποκτά πρόσβαση σε αυτές. Ο επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο www.globalikeme.com και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών και το πράτει με δική του ευθύνη.

5. Το www.globalikeme.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου του, παρόλο που δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες των διακομιστών του (servers) θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλματα, απαλλαγμένες από ιούς, κακόβουλο λογισμικό ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

6. Δεδομένης της μορφής του Διαδικτύου, το www.globalikeme.com δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού του διαδικτυακού τόπου. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους.

7. Δια του παρόντος διαδικτυακού τόπου το www.globalikeme.com  δύναται να συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών μόνον. Προσωπικά στοιχεία θεωρούνται αυτά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή για την επικοινωνία με τους επισκέπτες, ιδίως όσα συλλέγονται με διάφορες Φόρμες Υποβολής Στοιχείων. Το www.globalikeme.com  δύναται να χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για ενημερωτικούς σκοπούς ή για να προβαίνει σε αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή αλληλογραφίας ανακοινώσεων/ειδήσεων προς τον εγγεγραμμένο επισκέπτη, εκτός εάν ο τελευταίος δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και το εκφράζει ρητώς στην επικοινωνία του προς το www.globalikeme.com . Το www.globalikeme.com δε διαθέτει προς πώληση προσωπικά στοιχεία τρίτων ή των επισκεπτών του παρόντος διαδικτυακού τόπου. Το www.globalikeme.com δεν μεταφέρει ή δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου σε τρίτους, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας.

8. Οι υπηρεσίες ενημέρωσης του www.globalikeme.com παρέχονται χωρίς κόστος στους χρήστες του δικτυακού τόπου.

9. Τα δικαιώματα σχετικά με το σχεδιασμό του www.globalikeme.com ανήκουν αποκλειστικά στους δημιουργούς του ισοτόπου αυτού.

Η μορφοποίηση και η επιλογή της διάταξης του περιεχομένου καθώς και το ίδιο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου www.globalikeme.com εκτός των συνδέσμων προς τρίτος ιστοτόπους, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού και διαχειριστή του σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο και η μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού και του περιεχομένου του www.globalikeme.com, χωρίς την άδεια του διαχειριστή.

10. Οι χρήστες του www.globalikeme.com απαγορεύεται να δημοσιεύσουν σχόλια τα οποία:

  • – είναι γραμμένα με κεφαλαίους χαρακτήρες
  • – είναι γραμμένα με «greeglish»
  • – προσποιούμενοι τρίτο πρόσωπο
  • – που περιέχουν υβριστικό περιεχόμενο προς τον οποιοδήποτε
  • – περιέχουν διαφημιστικό περιεχόμενο
  • – δημοσιεύουν προσωπικά στοιχεία του χρήστη ή άλλου προσώπου

Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής του www.globalikeme.com δικαιούται να  αφαιρεί σχόλια με το παραπάνω περιεχόμενο καθώς και σχόλια που θεωρεί ότι αντίκεινται στον σκοπό και στην εύρυθμη λειτουργία του www.globalikeme.com

To www.globalikeme.com δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν δημοσίευση υβριστικού ή παράνομου περιεχομένου στα σχόλια των αναρτήσεων του. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης ενοχληθεί από δημοσίευση η οποία θεωρεί ότι τον προσβάλει μπορεί να απευθυνθεί με email στο www.globalikeme.com και να ζητήσει την διαγραφή του συγκεκριμένου σχολίου.